Bel :

AMSTERDAM - Elckerlijcstraat 8-H

€ 450.000,- kosten koper

***English text below***

Wonen in het bruisende Bos en Lommer: Jouw kans op een droomappartement!

Dit charmante, lichte 3-kamer appartement van 61 m² heeft vrij uitzicht over de Erasmusgracht, voorzien van 2 ruime balkons en voelt meteen als thuiskomen. Het prachtige en goed onderhouden appartement is gelegen op de begane grond en eerste verdieping, heeft 2 slaapkamers en is gelegen naast het Erasmuspark in de groene wijk Bos en Lommer. Door de unieke ligging van het appartement aan het water leg je jouw boot voor de deur of stap je zo op je Sup-board!

Stijlvol wonen in Amsterdam. Dat kan goed in deze buurt. De Elcerlijcstraat 8H is gelegen in de buurt Erasmusparkbuurt West. De buurt heeft naar verhouding veel jonge inwoners van tussen de 25 en 44 jaar. Verder is het een betrekkelijk rustige buurt gekeken naar de bevolkingsdichtheid. Kortom: heerlijk woongenot! De woning ligt in de wijk Bos & Lommer en vormt het gevoelsmatige hart van West. Laat je verrassen door de vele toko s, galerieën, gezellige winkels, cafeetjes en eettentjes, zoals NMAG & de bar, Chez Miné, Buurman & Buurman, FUKU Cafe.

INDELING:
Op de eerste verdieping bevindt zich de entree, die leidt naar een hal. De lichte woonkamer en de zijkamer aan de voorzijde bieden toegang tot een balkon. Vanuit de woonkamer is de slaapkamer op de begane grond middels een trap te bereiken. En-suite deuren verbinden de woonkamer met de slaapkamer aan de achterzijde, die eveneens beschikt over een balkon. De fijne keuken biedt ook toegang tot een van de balkons. Daarnaast is er een heerlijke badkamer met douche en toilet aanwezig.

LOCATIE:
Middenin het populaire Bos en Lommer, in een rustige en brede straat met prachtige jaren '30 panden, ligt dit naar eigen smaak te verbouwen appartement met twee balkons. De wijk is rijk aan grote en kleine winkels en trendy eetcafé’s. Bos en Lommer ontwikkelt zich razendsnel tot een nieuwe hotspot, met steeds weer nieuwe tentjes die hun deuren openen! Enkele populaire plekken zijn Buurman en Buurman, Terrasmus (gelegen in het park), de gezellige bruine kroeg Het Lommertje en de sfeervolle Biergrill. Ook Bar Spek, op de rand van het centrum, is slechts 6 minuten fietsen. Voor sport en recreatie is het Erasmuspark de ideale plek. Voor de kleintjes zijn er een kinderboerderij en diverse speeltuintjes op loopafstand. Binnen 10 minuten fietsen sta je in het centrum van Amsterdam.
De locatie is uitstekend bereikbaar met alle vormen van openbaar vervoer, en parkeerplaatsen zijn beschikbaar voor de deur. Kenmerkend voor deze buurt is het vele groen en de gunstige ligging ten opzichte van de ring A-10 en diverse trams en bussen, allemaal op loopafstand.

VVE
De vereniging van eigenaren wordt actief en professioneel beheerd door Rappange en de maandelijkse bijdrage zijn €125,- voor het appartement en bevatten o.a. een bijdrage voor de opstalverzekering en sparen voor toekomstig onderhoud. Relevante stukken zijn op aanvraag

ERFPACHT:
De woning is gelegen op grond van de gemeente Amsterdam, welke in erfpacht is uitgegeven. Verkoper heeft de erfpacht onder de gunstige voorwaarden vastgeklikt met een jaarlijkse canon van €793,65 plus jaarlijkse indexering t/m 2064 waarna de erfpacht eeuwigdurend is afgekocht.

Kortom, een fantastisch appartement op een toplocatie!

BIJZONDERHEDEN:
- Karakteristiek en licht ca. 61m² (gemeten volgens NEN 2580-norm
- Twee balkons gelegen aan de voor- en achterzijde (oost en west) van circa 9m2
- Energielabel C
- Courante indeling met 2 slaapkamers
- Volledig voorzien van HR++ glas
- Slaapkamer begane grond is voorzien van vloer en muurisolatie
- Bouwjaar: 1940
- Gezonde en tevens professioneel beheerde VVE, MJOP aanwezig
- VvE bijdrage: €125,- per maand,
- Erfpacht: €793,65 per jaar tot 2064 (jaarlijkse indexering, daarna is de erfpacht eeuwigdurend afgekocht)
- Gemeenschappelijke binnentuin
- Verwarming: Vaillant CV-ketel, bouwjaar ketel 2021;
- Mogelijkheid boot aan te meren langs de Erasmusgracht
- Parkeren via vergunningstelsel
- Oplevering in overleg

Mis deze unieke kans niet en maak snel een afspraak voor een bezichtiging!

De verkoopinformatie is met grote zorgvuldigheid samengesteld doch voor de juistheid van de inhoud kunnen wij niet instaan en er kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend. De inhoud is puur informatief en mag niet worden beschouwd als een aanbod. Daar waar gesproken wordt over inhoud, oppervlakten of afmetingen moeten deze worden beschouwd als indicatief en als circa maten. U dient als koper zelf onderzoek te verrichten naar zaken die voor u van belang zijn. Wij raden u in dat verband aan uw eigen NVM-makelaar in te schakelen.

__________________________________________________________________________

Living in Vibrant Bos en Lommer: Your Chance at a Dream Apartment!

This charming, bright 3-room apartment of 61 m² offers unobstructed views over the Erasmusgracht, featuring 2 spacious balconies that immediately make you feel at home. The beautiful and well-maintained apartment is located on the ground and first floors, has 2 bedrooms, and is situated next to Erasmus Park in the green district of Bos en Lommer. Due to the unique location of the apartment by the water, you can dock your boat at the door or hop on your SUP board!

Stylish Living in Amsterdam
You can experience stylish living in this neighborhood. Elcerlijcstraat 8H is located in the Erasmusparkbuurt West area. The neighborhood has a relatively high number of young residents aged between 25 and 44 years. Furthermore, it is a relatively quiet neighborhood considering its population density. In short: delightful living pleasure! The property is located in the Bos & Lommer district and forms the emotional heart of the West. Be surprised by the many shops, galleries, cozy stores, cafes, and eateries, such as NMAG & de bar, Chez Miné, Buurman & Buurman, FUKU Cafe.

LAYOUT:
On the first floor is the entrance, which leads to a hall. The bright living room and the side room at the front provide access to a balcony. From the living room, the bedroom on the ground floor can be reached via a staircase. En-suite doors connect the living room with the rear bedroom, which also has a balcony. The pleasant kitchen also provides access to one of the balconies. Additionally, there is a lovely bathroom with a shower and toilet.

LOCATION:
In the heart of the popular Bos en Lommer, in a quiet and wide street with beautiful 1930s buildings, lies this apartment that can be renovated to your taste, with two balconies. The neighborhood is rich in large and small shops and trendy cafes. Bos en Lommer is rapidly developing into a new hotspot, with new places constantly opening their doors! Some popular spots include Buurman en Buurman, Terrasmus (located in the park), the cozy brown pub Het Lommertje, and the atmospheric Biergrill. Bar Spek, on the edge of the center, is only a 6-minute bike ride away. For sports and recreation, Erasmus Park is the ideal place. For the little ones, there is a petting zoo and several playgrounds within walking distance. Within 10 minutes of cycling, you are in the center of Amsterdam.
The location is excellently accessible by all forms of public transport, and parking spaces are available at the door. The neighborhood is characterized by its abundant greenery and its favorable location relative to the A-10 ring road and various trams and buses, all within walking distance.

VVE
The homeowners' association is actively and professionally managed by Rappange, and the monthly contribution is €125 for the apartment, including contributions for building insurance and savings for future maintenance. Relevant documents are available on request.

GROUND LEASE:
The property is on land leased from the municipality of Amsterdam. The seller has locked in the ground lease under favorable conditions with an annual canon of €793.65 plus annual indexing until 2064, after which the ground lease is perpetually bought off.

In short, a fantastic apartment in a prime location!

DETAILS:
-Characteristic and bright approx. 61m² (measured according to NEN 2580 standard)
-Two balconies located at the front and rear (east and west) of approximately 9m²
-Energy label C
-Practical layout with 2 bedrooms
-Fully double-glazed
-Ground floor bedroom features floor and wall insulation
-Year built: 1940
-Healthy and professionally managed VVE, MJOP available
-VVE contribution: €125 per month
-Ground lease: €793.65 per year until 2064 (annual indexing, after which the ground lease is perpetually bought off)
-Shared courtyard garden
-Heating: Vaillant central heating boiler, boiler year 2021
-Possibility to moor a boat along the Erasmusgracht
-Parking via permit system
-Delivery in consultation

Don't miss this unique opportunity and schedule a viewing soon!

The sales information has been compiled with great care, but we cannot guarantee the accuracy of the content, and no rights can be derived from it. The content is purely informative and should not be considered an offer. Where content, surfaces, or dimensions are mentioned, these should be considered indicative and approximate. As a buyer, you should conduct your own investigation into matters that are important to you. We recommend that you engage your own NVM real estate agent in this regard.

Lees verder

Kenmerken

Algemeen
Straat en huisnummer
Elckerlijcstraat 8
Plaats
Amsterdam
Postcode
1055 AM
Status
Verkocht
Kenmerken
Inhoud
202 m³
Bouwjaar
1940
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
1
Prijs en aanvaarding
Koopprijs
€ 450.000,- kosten koper
Aanvaarding
In overleg
Afmetingen
Woonoppervlakte
61 m²
Verwarming en isolatie
Verwarming
gas
Type dak
Samengesteld dak
Zie jij jezelf hier al wonen?
plan een bezichtiging
map-marker