Bel :
Joost Scholten

AMSTERDAM - Marcantilaan 161

€ 450.000,- kosten koper

Ruim 3-kamer woning op de tweede verdieping met een ruim balkon met uitzicht op de vaart. 

Je woont hier in een wel heel speciaal buurtje in Amsterdam!! De woning is gelegen in een van de complexen gelegen nabij de Kostverlorenkade, de omgeving wordt gekenmerkt door veel groen. In dit gedeelte (voormalig stadsdeel Westerpark) valt het op dat je eigenlijk niet veel van de “ruis” van de stad meekrijgt maar juist dat de rust overheerst. Terwijl je toch binnen 10 minuten lopen midden in de Jordaan staat… Voor de dagelijkse boodschappen kun je de keuze maken tussen de winkels aan de Jan van Galenstraat en het Frederik Hendriksplein. Denk dan aan een Dirk van de Broek, een Albert Heijn, een warme bakker, een slager enzovoort. Betuigt maar weer dat de buurt aan het veranderen is (en dan in de goede zin van het woord). Ben je sportief aangelegd, dan kan je letterlijk om de hoek terecht bij Your Fitness Centrum aan de Jan van Galenstraat. “Stadstuinen” Westerpark en het Erasmuspark zijn makkelijk en snel met de fiets te bereiken. Tramhalte voor lijn 3 ligt om de hoek. Bus 18 en 82 pak je naar centraal (10 minuten). 

INDELING

Entree/hal
Het gemeenschappelijke trappenhuis biedt toegang tot de woning op de tweede verdieping. Binnenkomst is in de gang welke toegang verleent tot alle vertrekken in de woning.

Woonkamer
Aan de achterzijde van het appartement bevindt zich de woonkamer met toegang tot het zonnige balkon met een oppervlakte van ca. 7 m2. 

Keuken
De halfopen keuken is verbonden met de woonkamer. De woning is voorzien van een simpel keukenblok zonder inouwapparatuur. 

Slaapkamers
De slaapkamers zijn goed van formaat en zijn gelegen aan de voorzijde.

Badkamer
De ruim opgezette badkamer is eenvoudig maar netjes afgewerkt en is voorzien van een douche, wastafel en een wasmachineaansluiting.
Het toilet is separaat. 

Buitenruimte
Het balkon (zuid) mét uitzicht op de Kostverloren vaart is gelegen aan de achterzijde van het appartement. 

Berging
De berging van ca. 4 m2 is gelegen in de onderbouw, de entree van deze ruimte bevindt zich in een ander trappenhuis.

BIJZONDERHEDEN

Woonoppervlakte
De gebruikersoppervlakte is ca. 73 m²

Bouwjaar
Het bouwjaar van het complex is omstreeks 1984.

Eigen grond/erfpacht
De erfpacht canon is vooruit betaald t/m 30 november 2035. De Algemene Bepalingen van 2000 zijn van toepassing.

Vereniging van Eigenaren
De vereniging van eigenaars is actief en wordt beheerd voor Ymere VvE beheer.
De servicekosten bedragen circa € 112,12 per maand.

Oplevering
Oplevering in overleg, doch spoedig.

Notaris
De afhandeling geschiedt bij projectnotaris Lubbers & Dijk.

Overige bijzonderheden
Er wordt een zelfbewoningsclausule in de koopakte opgenomen alsmede een anti speculatie beding, ouderdomsclausule en een asbestclausule.
 
Deze informatie is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte.
De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoer en van de meting.
________________________________________________________________________________________________

Spacious 3-room apartment on the second floor with a spacious balcony overlooking the canal.

You live here in a very special neighborhood in Amsterdam!! The house is located in one of the complexes located near the Kostverlorenkade, the area is characterized by a lot of greenery. In this part (former Westerpark district) it is striking that you do not actually experience much of the “noise” of the city, but that peace prevails. While you are in the middle of the Jordaan within a 10-minute walk... For daily shopping you can choose between the shops on Jan van Galenstraat and Frederik Hendriksplein. Think of a Dirk van de Broek, an Albert Heijn, a bakery, a butcher and so on. Prove once again that the neighborhood is changing (and in the good sense of the word). If you are sporty, you can literally go to Your Fitness Center on Jan van Galenstraat just around the corner. “City Gardens” Westerpark and the Erasmus Park are easy and quick to reach by bike. Tram stop for line 3 is just around the corner. You can take bus 18 and 82 to central (10 minutes).

LAYOUT

Entrance hall
The common staircase provides access to the house on the second floor. Entry is in the hallway which gives access to all rooms in the house.

Living room
At the rear of the apartment is the living room with access to the sunny balcony with an area of ??approximately 7 m2.

kitchen
The semi-open kitchen is connected to the living room. The house is equipped with a simple kitchen unit without built-in appliances.

Bedrooms
The bedrooms are of good size and are located at the front.

Bathroom
The spacious bathroom is simple but neatly finished and is equipped with a shower, sink and a washing machine connection.
The toilet is separate.

Outdoor space
The balcony (south) with a view of the Kostverloren canal is located at the rear of the apartment.

Salvage
The storage room of approx. 4 m2 is located in the basement, the entrance of this space is located in another stairwell.

PARTICULARITIES

Living area
The user area is approximately 73 m²

Construction year
The year of construction of the complex is around 1984.

Own land/leasehold
The leasehold canon has been paid in advance up to and including November 30, 2035. The General Provisions of 2000 apply.

Owners Association
The owners' association is active and is managed for Ymere VvE management.
The service costs are approximately € 112.12 per month.

Delivery
Delivery in consultation, but soon.

Notary
The settlement takes place at the project notary Lubbers & Dijk.

Other details
A self-occupancy clause is included in the purchase deed, as well as an anti-speculation clause, old age clause and an asbestos clause.

This information has been compiled with the utmost care by our office on the basis of the data and drawings provided to us by the seller. Therefore, we cannot provide any guarantees, nor can we accept any liability for this data in any way.

The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more unambiguous method of measurement to give an indication of the usable area.
The Measurement Instruction does not completely exclude differences in measurement results, for example due to differences in interpretation, rounding off or limitations in the performance and measurement.

Lees verder

Kenmerken

Algemeen
Straat en huisnummer
Marcantilaan 161
Plaats
Amsterdam
Postcode
1051 LZ
Status
Verkocht
Kenmerken
Inhoud
235 m³
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Prijs en aanvaarding
Koopprijs
€ 450.000,- kosten koper
Aanvaarding
Direct
Afmetingen
Woonoppervlakte
73 m²
Verwarming en isolatie
Verwarming
gas
Type dak
Plat dak
Zie jij jezelf hier al wonen?
plan een bezichtiging
map-marker