Bel :
Joost Scholten

AMSTERDAM - Baarsjesweg 195-B

€ 450.000,- kosten koper

*****See English version below*****

Met veel trots en plezier bieden wij een heerlijke lichte woning aan met daarbij een geweldig uitzicht op een centrale locatie in Amsterdam!
Dit moderne en goed ingedeelde appartement van 59 m² ligt op de derde verdieping van het prachtige Piri Reiscomplex uit 2011 in de populaire wijk De Baarsjes.
De woning heeft een lichte en ruime woonkamer met een prachtig uitzicht over de Kostverlorenvaart, een open keuken en een goed bemeten slaapkamer.
Een zonnige buitenruimte op het westen tezamen met de berging welke zich op de begane grond bevindt maakt deze woning op de Baarsjesweg compleet.

Beschrijving en indeling:
Via de gemeenschappelijke entree met bellenplateau neem je de trap of lift naar de derde etage. Via de brede galerij bereik je de eigen entree met daarvoor een buitenruimte op het zonnige westen, waar je in de zomer tot laat in de avond van de zon kunt genieten.
Je komt binnen in het tochtportaal, welke is voorzien van een meterkast en een separaat toilet, dat toegang geeft tot de leefruimte. Wat direct opvalt aan de ruime woonkamer met open keuken is het vrije uitzicht op de Kostverlorenvaart.
Dit geeft een zeer ruimtelijk gevoel en zorgt ervoor dat de kamer erg licht is. Vanuit de centrale hal bereik je ook de ruime slaapkamer welke aan de achterzijde van het gebouw is gesitueerd.
De badkamer is centraal van de woning gesitueerd en bestaat uit een douche, een wastafel en aan- en afvoerpunten ten behoeve van de wasmachine. 
Daarnaast bevindt zich een interne berging alwaar de centrale verwarmingsketel en de mechanische ventilatiebox is geïnstalleerd. Op de begane grond is tevens een externe berging aanwezig met voldoende ruimte voor meerdere fietsen. 

Kenmerken:
- Ruim 2 kamer appartement van 59 m² op de 3e verdieping
- Complex uit 2011 met liften, in Amsterdamse School stijl
- Buitenruimte op het westen 
- Houten kozijnen met HR++ glas en goed geïsoleerd; energielabel A (!!)
- Massief houten vloer door de gehele woning
- Aparte berging op de begane grond
- Erfpacht: afgekocht tot 1 december 2055; de canon na dit tijdvak is inmiddels op basis van eeuwigdurende erfpacht gefixeerd.
- Eventueel mogelijk om de huur parkeerplaats in ondergelegen garage. Kosten zijn € 175,00 per maand; bron: Marktplaats juli 2023
- VvE maandelijkse servicekosten circa € 130,- 
- Goed lopende VvE onder professioneel beheer

Locatie:
Het stadsdeel de Baarsjes is de laatste jaren enorm in opkomst. Het is een bruisende buurt met veel leuke cafés en restaurants, op loopafstand van de Hallen en het Vondelpark en vlakbij het Rembrandtpark en Erasmuspark. De dagelijkse boodschappen doe je om de hoek op de Postjesweg.
Hier vind je de Albert Heijn, Aldi, kaaswinkel, bakker, bloemenkraam, apotheek, etc. Maar ook winkelstraten zoals de Jan Pieter Heijestraat, de vernieuwde winkelstraat Kinkerstraat, Jan Evertsenstraat, Bilderdijkstraat en De Clercqstraat zijn in de nabije omgeving.
Bovendien is de Amsterdamse binnenstad met de fiets in een kleine 10 minuten te bereiken. De Ring A10 is met de auto snel toegankelijk, en ook met het openbaar vervoer is deze buurt goed bereikbaar middels diverse tram- en buslijnen. Van het Piri Reisplein naar luchthaven Schiphol is het 25 minuten reistijd met het openbaar vervoer.

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.
Koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning,
adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA voorwaarden.

NENCLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering.
Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering.
Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren.
Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

-----------------------------------------------------------------

With great pride and pleasure, we present a delightful and bright residence with an amazing view in a central location in Amsterdam!

This modern and well-designed 59 m² apartment is situated on the third floor of the beautiful Piri Reis complex, built in 2011, located in the popular De Baarsjes neighborhood.
The property boasts a light-filled and spacious living room with a stunning view overlooking the Kostverlorenvaart, an open kitchen, and a well-sized bedroom.
Completing this residence on Baarsjesweg is a sunny west-facing outdoor area and a storage room on the ground floor.

Description and layout:
Upon entering the communal entrance with an intercom system, you can take the stairs or the elevator to the third floor. From the wide gallery, you will reach the private entrance, and just before it, there is an outdoor area facing the sunny west, where you can enjoy the sun until late evening during the summer.
Inside, you enter the entry hall with a meter cupboard and a separate toilet, which leads to the living space. The spacious living room with an open kitchen immediately catches the eye with its unobstructed view of the Kostverlorenvaart, creating a very airy and bright atmosphere.
From the central hallway, you can also access the generous bedroom located at the back of the building. The central bathroom includes a shower, a washbasin, and connections for a washing machine.
Additionally, an internal storage space houses the central heating boiler and the mechanical ventilation unit. On the ground floor, an external storage room is available, offering sufficient space for multiple bicycles.

Features:

- Spacious 2-room apartment of 59 m² on the 3rd floor
- Complex built in 2011 with elevators in Amsterdam School style
- West-facing outdoor area
- Wooden frames with HR++ glass and excellent insulation; energy label A (!!)
- Solid wooden flooring throughout the entire residence
- Separate storage room on the ground floor
- Leasehold: prepaid until December 1, 2055; the ground rent after this period has been fixed based on perpetual leasehold.
- Optionally, a rental parking space is available in the underground garage. The cost is €175.00 per month; source: Marktplaats July 2023.
- Monthly service costs for the homeowners' association (VvE) approximately €130.00
- Well-managed VvE under professional administration.

Location:
The De Baarsjes district has seen significant growth in recent years, becoming a vibrant neighborhood with many charming cafes and restaurants. It is within walking distance to the Hallen and Vondelpark and near the Rembrandtpark and Erasmuspark.
Daily shopping can be done conveniently at the nearby Postjesweg, where you will find Albert Heijn, Aldi, cheese shops, bakeries, flower stalls, pharmacies, and more. Additionally, shopping streets like Jan Pieter Heijestraat, the renewed Kinkerstraat, Jan Evertsenstraat, Bilderdijkstraat, and De Clercqstraat are all in the vicinity.
Furthermore, the Amsterdam city center is easily reachable by bike in less than 10 minutes. The A10 ring road is quickly accessible by car, and public transportation is also well-connected with various tram and bus lines serving the neighborhood. Traveling from Piri Reisplein to Schiphol Airport takes approximately 25 minutes by public transport.

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the necessary care. However, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy, or other errors, nor for their consequences. All dimensions and areas provided are indicative. The buyer is responsible for conducting their own investigations into all matters that are of importance to them. Regarding this property, the real estate agent acts as an advisor to the seller. We recommend that you engage a qualified (NVM) real estate agent to guide you through the purchasing process. If you have specific preferences or requirements regarding the property, we advise you to communicate them to your purchasing agent in a timely manner and to conduct independent research. If you do not engage a qualified representative, you are deemed to have sufficient expertise to oversee all relevant matters, as required by law. The MVA conditions apply.

NEN CLAUSE
The usable surface area has been calculated in accordance with the industry-standard NEN 2580 norm. Therefore, the surface area may differ from comparable properties and/or previous references. This is primarily due to the use of this (new) calculation method. The buyer acknowledges being sufficiently informed about the aforementioned standard. The seller and their real estate agent make every effort to calculate the correct surface area and volume based on their own measurements and to support this as much as possible by providing floor plans with measurements. If, unfortunately, the measurements do not correspond (completely) to the standard, the buyer accepts this. The buyer has been given sufficient opportunity to check the measurements themselves or to have them checked. Differences in the specified measurements and sizes do not grant either party any rights, including the right to adjust the purchase price. The seller and their real estate agent do not accept any liability in this regard.

Lees verder

Kenmerken

Algemeen
Straat en huisnummer
Baarsjesweg 195
Plaats
Amsterdam
Postcode
1057 HR
Status
Verkocht
Kenmerken
Inhoud
197 m³
Aantal kamers
2
Aantal slaapkamers
1
Prijs en aanvaarding
Koopprijs
€ 450.000,- kosten koper
Aanvaarding
In overleg
Afmetingen
Woonoppervlakte
59 m²
Verwarming en isolatie
Verwarming
gas
Type dak
Plat dak
Zie jij jezelf hier al wonen?
plan een bezichtiging
map-marker