Bel :
Joost Scholten

AMSTERDAM - Bestevaerstraat 147HS

€ 675.000,- kosten koper

*****See English version below*****

Gelegen op een populaire locatie in Bos en Lommer bieden wij dit moderne 3-kamerappartement van 83 m² aan met zonnige tuin op het zuidwesten en gelegen op erfpachtgrond dat eeuwigdurend is afgekocht.
Het appartement is kant-en-klaar en zo te betrekken!

Locatie en bereikbaarheid:
Het appartement is gelegen in de populaire wijk Landlust in Bos en Lommer. Deze hippe buurt is zeer geliefd, wat resulteert in steeds meer trendy winkels en hotspots zoals o.a. restaurant Faam, de Spaghetteria, Fuku Espressobar, Podium Mozaiëk, Abbey en Terrasmus. Zodra je de deur uitloopt vind je diverse van deze restaurants en (eet)cafés, maar ook verschillende buurtwinkels voor de dagelijkse boodschappen. Op loop- of korte fietsafstand vind je o.a. het Wester-, Erasmus- en Rembrandtpark, maar ook de Ten Katemarkt, De Foodhallen en de Jordaan. De verbindingen met het openbaar vervoer zijn uitstekend en de Ring A-10 is in enkele autominuten te bereiken. Al met al dus een ideale locatie met alle voorzieningen binnen handbereik.

Indeling:
Entree/toegangsdeur op de begane grond. Via de entree betreed je de gang welke uitkomt op verschillende vertrekken. Aan de voorzijde van het pand bevindt zich een ruime slaapkamer met direct aangrenzend een walk in closet, vervolgens vind je het separaat toilet, de badkamer en aansluitend een afgesloten ruimte voor o.a. de wasmachine en de centrale verwarmingsketel.  Deze luxe badkamer is voorzien van een (regen) douche, een dubbele wastafelmeublement.
Via een luie trap vanuit de hal is de tweede slaapkamer in de kelder te bereiken. Deze ruimte is op stahoogte en door de aanwezigheid van twee glasplaten in daarboven gelegen slaapkamerruimte, treedt er natuurlijk licht in deze ruimte toe. De slaapkamer wordt mechanisch geventileerd.

De woonkamer met open keuken is gelegen aan de tuinzijde. De moderne keuken is uitgevoerd in een hoekopstelling en is onder andere voorzien van een composiet werk- en spoelbak, koelkast en 3 lade vriezer (Smeg), vaatwasmachine, een riante Smeg oven / gaskookplaat met 6 branders met een Smeg afzuigkap en beschikt over lekker veel kastruimte. 

De woning biedt middels openslaande deuren toegang tot de aangelegde achtertuin, welke gelegen is op het zuidwesten en tevens voorzien is van een houten schuur met daaraan een overkapping. 

De woning is tot in detail luxe afgewerkt, hierbij kun je denken aan een eiken houten vloer in visgraat motief (2020), hoge plinten, inbouwspots en strak gestuukte wanden en plafonds. Tevens is de achtertuin alvast voor je aangelegd waarmee het woongenot direct kan worden aangevangen.

KADASTRALE GEGEVENS
Gemeente Sloten (N.H.), sectie C, complexaanduiding 11784-A-23, uitmakende het 54/1348ste aandeel, (woning)
Gemeente Sloten (N.H), sectie C, complexaanduiding 11784-A-45, uitmakende het 16/1348ste aandeel, (kelder)

VERENIGING
De Vereniging van Eigenaren wordt professioneel beheerd door Ymere VVE Beheer. Er is besloten om een duurzaam MJOP op te laten stellen. Daarnaast is recent een Meerjarenonderhoudsplan opgesteld dat tot 2064 doorloopt.
De servicekosten bedragen per 1 juli 2023 € 177,07 per maand.

ERFPACHT
De appartementsrechten zijn gelegen op erfpachtgrond van de Gemeente Amsterdam, doch de canon zijn voor beide rechten eeuwigdurend afgekocht!!

BIJZONDERHEDEN:
- NEN2580 woonoppervlak van 83 m²;
- Zonnige tuin ca. 70 m² op het zuidwesten;
- Bouwjaar 1924; aanbouw in 2016 gerealiseerd.
- Goed onderhouden, sfeervolle woning;
- Gerenoveerd in 2016;
- Kant-en-klaar;
- Volledig dubbel glas, dus goed geïsoleerd;
- Energielabel C;
- Karakteristieke bouw;
- Bij het schrijven van deze commerciële tekst geen wachttijd voor een parkeervergunning;
- Oplevering in overleg, medio januari 2024

DISCLAIMER
Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief. Koper heeft zijn eigen onderzoekplicht naar alle zaken die voor hem of haar van belang zijn. Met betrekking tot deze woning is de makelaar adviseur van verkoper. Wij adviseren u een deskundige (NVM-)makelaar in te schakelen die u begeleidt bij het aankoopproces. Indien u specifieke wensen heeft omtrent de woning, adviseren wij u deze tijdig kenbaar te maken aan uw aankopend makelaar en hiernaar zelfstandig onderzoek te (laten) doen. Indien u geen deskundige vertegenwoordiger inschakelt, acht u zich volgens de wet deskundige genoeg om alle zaken die van belang zijn te kunnen overzien. Van toepassing zijn de MVA voorwaarden.

NENCLAUSULE
De gebruiksoppervlakte is berekend conform de branche vastgestelde NEN 2580- norm. De oppervlakte kan derhalve afwijken van vergelijkbare panden en/of oude referenties. Dit heeft vooral te maken met deze (nieuwe) rekenmethode. Koper verklaart voldoende te zijn geïnformeerd over de hiervoor bedoelde normering. Verkoper en diens makelaar doen hun uiterste best de juiste oppervlakte en inhoud te berekenen aan de hand van eigen metingen en dit zoveel mogelijk te ondersteunen door het plaatsen van plattegronden met maatvoering. Mocht de maatvoering onverhoopt niet (volledig) overeenkomstig de normering zijn vastgesteld, wordt dit door koper aanvaard. Koper is voldoende in de gelegenheid gesteld de maatvoering zelf te (laten) controleren. Verschillen in de opgegeven maat en grootte geven geen der partijen enig recht, zo ook niet op aanpassing van de koopsom. Verkoper en diens makelaar aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in deze.

--------------------------------------------------------------------------

Located in a popular area in Bos en Lommer, we offer this modern 3-room apartment of 83 square meters with a sunny southwest-facing garden, situated on leasehold land with perpetual ground lease already paid off. The apartment is move-in ready!

Location and Accessibility:
The apartment is situated in the trendy Landlust neighborhood in Bos en Lommer. This hip area is highly sought after, resulting in more and more trendy shops and hotspots, including restaurants like Faam, Spaghetteria, Fuku Espressobar, Podium Mozaiëk, Abbey, and Terrasmus. As soon as you step out the door, you'll find several of these restaurants and cafes, as well as various neighborhood shops for daily groceries. Within walking or short cycling distance, you'll find Westerpark, Erasmuspark, Rembrandtpark, Ten Katemarkt, De Foodhallen, and the Jordaan. Public transportation connections are excellent, and the A-10 ring road can be reached in just a few minutes by car.
All in all, an ideal location with all amenities within easy reach.

Layout:
Entrance/access door on the ground floor. Through the entrance, you enter the hallway that leads to various rooms. At the front of the building, there is a spacious bedroom with an adjoining walk-in closet, followed by a separate toilet, the bathroom, and an enclosed space for the washing machine and central heating boiler. This luxurious bathroom features a (rain) shower and a double sink unit.
A lazy staircase from the hallway leads to the second bedroom in the basement. This space has standing height, and thanks to the presence of two glass panels in the bedroom space above it, natural light enters this area. The bedroom is mechanically ventilated.

The living room with an open kitchen is located on the garden side. The modern kitchen is designed in a corner layout and includes a composite worktop and sink, refrigerator, and 3-drawer freezer (Smeg), dishwasher, a spacious Smeg oven/gas hob with 6 burners and a Smeg extractor hood, and plenty of cupboard space.

Through French doors, the property provides access to the landscaped backyard, which is situated to the southwest and also includes a wooden shed with a canopy.

The property is finished to a high standard in every detail, with features such as an oak herringbone-patterned floor (2020), high baseboards, recessed spotlights, and sleek plastered walls and ceilings. The backyard has already been landscaped for your immediate enjoyment.

CADASTRAL DATA
Municipality of Sloten (N.H.), section C, complex designation 11784-A-23, constituting 54/1348th share (apartment)
Municipality of Sloten (N.H), section C, complex designation 11784-A-45, constituting 16/1348th share (basement)

ASSOCIATION
The Owners' Association is professionally managed by Ymere VVE Beheer. It has been decided to create a sustainable MJOP (Long-Term Maintenance Plan). In addition, a Long-Term Maintenance Plan has recently been established, which runs until 2064. The service costs amount to € 177.07 per month as of July 1, 2023.

GROUND LEASE
The apartment rights are located on leasehold land owned by the Municipality of Amsterdam, but the ground lease has been bought off in perpetuity for both rights!!

SPECIAL FEATURES:

- NEN2580 living area of 83 square meters;
- Sunny garden of approximately 70 square meters facing southwest;
- Built in 1924; extension realized in 2016.
- Well-maintained, charming property;
- Renovated in 2016;
- Move-in ready;
- Fully double glazed, well-insulated;
- Energy label C;
- Characteristic architecture;
- No waiting list for a parking permit when writing this commercial text;
- Deed of transfer: in consultation, medio January 2024

DISCLAIMER
This information has been compiled by us with the utmost care. However, no liability is accepted on our part for any incompleteness, inaccuracy, or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative. The buyer has his own obligation to investigate all matters that are important to him or her. With regard to this property, the broker is the seller's advisor. We advise you to engage an expert (NVM) broker who will guide you through the purchasing process. If you have specific wishes regarding the property, we advise you to make them known to your purchasing broker in a timely manner and to have them investigated independently. If you do not engage an expert representative, you consider yourself skilled enough, in accordance with the law, to oversee all matters of importance. The MVA conditions apply.

NEN CLAUSE
The usable area has been calculated in accordance with the industry-standard NEN 2580 standard. The surface area may therefore differ from comparable properties and/or old references. This is mainly due to this (new) calculation method. The buyer declares to have been sufficiently informed about the standard in question. The seller and his real estate agent do their utmost to calculate the correct surface area and volume based on their own measurements and to support this as much as possible by placing floor plans with dimensions. If, unexpectedly, the dimensions are not (fully) in accordance with the standard, this is accepted by the buyer. The buyer has had sufficient opportunity to (have) check(ed) the dimensions himself. Differences in the specified dimensions and size do not give any of the parties any rights, nor does it give rise to an adjustment of the purchase price. The seller and his real estate agent do not accept any liability in this regard.

Lees verder

Kenmerken

Algemeen
Straat en huisnummer
Bestevaerstraat 147
Plaats
Amsterdam
Postcode
1055 TK
Status
Verkocht
Kenmerken
Inhoud
267 m³
Bouwjaar
1924
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
1
Prijs en aanvaarding
Koopprijs
€ 675.000,- kosten koper
Aanvaarding
In overleg
Afmetingen
Woonoppervlakte
83 m²
Verwarming en isolatie
Verwarming
gas
Type dak
Plat dak
Zie jij jezelf hier al wonen?
plan een bezichtiging
map-marker