Bel :

AMSTERDAM - Bestevaerstraat 180-1

€ 360.000,- kosten koper

***English text below***

#Ymereverkoopt

Starters opgelet! Charmante 3-kamerwoning met een ruime indeling, berging en afgekochte erfpacht in de rustige Bestevaerstraat!

Let op, de woning is uitsluitend te koop met als doel: zelfbewoning (of ouders voor kinderen).

Dit appartement, inclusief berging, bevindt zich in de geliefde wijk Bos en Lommer. De buurt is sterk in opkomst, wat resulteert in een groei aantal trendy en gezellige hotspots. Denk aan eetgelegenheden zoals Spaghetteria en Kratiam Thai, evenals cafés zoals de Neef van Fred, Two Chefs Bar en Thuys. De Jan van Galenstraat is ook zeer populair met diverse winkels tot je beschikking! Verschillende tram- en buslijnen brengen je naar bestemmingen zoals Sloterdijk, de Dam of het Centraal Station, maar eigenlijk is het veel leuker om met de fiets door deze historische stad te trekken. Op korte fietsafstand vind je stadsparken zoals het Vondelpark, Westerpark en Erasmuspark. Als je liever wandelt, is de Jordaan slechts 17 minuten weg en het Erasmuspark slechts 5 minuten. Binnen ongeveer 5 minuten bereik je ook de ring A-10 via de oprit S105. Kortom, een ideale locatie met alle voorzieningen binnen handbereik.

INDELING

Entree/hal
Via het gemeenschappelijk trappenhuis bereikt men de woning op de eerste verdieping met 3 kamers. De hal biedt toegang tot beide slaapkamers, woonkamer en badkamer.

Woonkamer
Aan de achterzijde van het appartement bevindt zich de lichte woonkamer die uitzicht biedt op de rustige binnentuinen en toegang geeft tot de balkon's dat op het oosten ligt.

Balkon's
Het appartement beschikt maar liefst over vier balkons waarvan twee op het oosten liggen en twee op het westen.

Slaapkamers
Er bevinden zich twee slaapkamers gelegen aan de voorzijde van het appartement die tevens beide toeging bieden tot de separate balkons.

Badkamer/toilet
De badkamer bereik je vanaf de hal. Deze ruimte is voorzien van een doucheaansluiting, een toilet en een wastafel.

BIJZONDERHEDEN

Oppervlakten
De vloeroppervlakte van het appartement is 49m² ; meetrapport is aanwezig.

Isolatie
De woning is volledig voorzien van dubbelglas.

Verwarming
De verwarming geschiedt door middel van een Intergas combiketel uit het bouwjaar 2011.

Warm water
Deze voorziening geschiedt middels eerdergenoemde cv-ketel uit het bouwjaar 2011.

Bouwjaar
Het bouwjaar van het pand is omstreeks 1924.

Milieu
Milieubezwarende verontreinigingen zijn niet bekend.

Aanschrijvingen
Er zijn geen aanschrijvingen bekend bij de verkoper of Bouw- en Woningtoezicht.

Eigen grond/erfpacht
De jaarlijkse canon is afgekocht t/m 15-03-2061.

Vereniging van Eigenaren
Zowel de administratie als het technisch beheer wordt gevoerd door Ymere VvE beheer. Het betreft een gezonde en actieve VvE waarbij de servicekosten thans € 107,29 per maand bedragen. Er is een meerjarenonderhoudsplanning aanwezig.

Overige bijzonderheden
Er wordt een ouderdomsclausule alsmede een zelf bewoningsclausule en asbestclausule in de koopakte opgenomen.
Er geldt tevens een anti speculatiebeding van 3 jaar.
Voorrangsregeling voor sociale huurders van Ymere is op deze woning van toepassing.

Oplevering
Oplevering in overleg, kan spoedig.

Projectnotaris
Lubbers & Dijk Notarissen

Deze informatie is door ons kantoor met de grootste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

***English text***

Attention, first-time buyers! Charming 3-room apartment with a spacious layout, storage, and redeemed leasehold in the quiet Bestevaerstraat!

Please note, the property is exclusively for sale with the purpose of self-occupation (or for parents with children).

This apartment, including storage, is located in the beloved Bos en Lommer district. The neighborhood is on the rise, resulting in a growing number of trendy and cozy hotspots. Think of eateries such as Spaghetteria and Kratiam Thai, as well as cafes like De Neef van Fred, Two Chefs Bar, and Thuys. Jan van Galenstraat is also very popular with various shops at your disposal! Various tram and bus lines take you to destinations such as Sloterdijk, Dam Square, or Central Station, but actually, it's much more enjoyable to explore this historic city by bike. Within a short cycling distance, you'll find city parks such as Vondelpark, Westerpark, and Erasmuspark. If you prefer walking, Jordaan is only 17 minutes away, and Erasmuspark is just 5 minutes away. In about 5 minutes, you can also reach the A-10 ring road via exit S105. In short, an ideal location with all amenities within reach.

LAYOUT

Entrance/hall
Through the communal staircase, you reach the apartment on the first floor with 3 rooms. The hall provides access to both bedrooms, the living room, and the bathroom.

Living room
At the rear of the apartment is the bright living room that offers a view of the quiet inner gardens and provides access to the balconies facing east.

Balconies
The apartment boasts four balconies, two facing east and two facing west.

Bedrooms
There are two bedrooms located at the front of the apartment, both providing access to separate balconies.

Bathroom/toilet
You access the bathroom from the hall. This space is equipped with a shower connection, a toilet, and a sink.

FEATURES

Areas
The floor area of the apartment is 49m²; a measurement report is available.

Insulation
The property is fully equipped with double glazing.

Heating
Heating is provided by an Intergas combi boiler from the year 2011.

Hot water
This provision is provided by the aforementioned central heating boiler from the year 2011.

Year of construction
The year of construction of the building is approximately 1924.

Environment
No environmentally harmful contaminations are known.

Notices
There are no notices known to the seller or the Building and Housing Inspection.

Own land/leasehold
The annual leasehold has been bought off until 15-03-2061.

Homeowners Association
Both the administration and technical management are handled by Ymere VvE management. It concerns a healthy and active HOA with current service costs of €107.29 per month. A multi-year maintenance plan is available.

Other specifics
An age clause, as well as a self-occupancy clause and asbestos clause, will be included in the purchase deed. There is also a 3-year anti-speculation clause. A priority arrangement for social renters of Ymere applies to this property.

Delivery
Delivery by agreement, can be arranged promptly.

Project notary
Lubbers & Dijk Notaries

This information has been compiled by our office with the utmost care based on the data and drawings provided to us by the seller. Therefore, we cannot provide guarantees, nor can we accept any liability for this information in any way.

Lees verder

Kenmerken

Algemeen
Straat en huisnummer
Bestevaerstraat 180
Plaats
Amsterdam
Postcode
1055 TS
Status
Verkocht
Kenmerken
Inhoud
155 m³
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Prijs en aanvaarding
Koopprijs
€ 360.000,- kosten koper
Aanvaarding
In overleg
Afmetingen
Woonoppervlakte
49 m²
Verwarming en isolatie
Verwarming
gas
Type dak
Samengesteld dak
Zie jij jezelf hier al wonen?
plan een bezichtiging
map-marker