Bel :
Joost Scholten

AMSTERDAM - Johan Huizingalaan 2761

€ 375.000,- kosten koper

***English text below***

3-kamer woning van 72 vierkante meter met een riant terras van 26 m² gesitueerd op het Westen alsmede een balkon van 2 m² gelegen op het Oosten.

Omgeving:
Voor de dagelijkse boodschappen, vele winkels en eetgelegenheden kunt u terecht op de Johan Huizingalaan of het gezellige winkelcentrum Sierplein. Tevens is de woning gunstig gesitueerd ten opzichte van openbaar vervoer, station Lelylaan, en uitvalswegen (A-10).

Indeling:
Centrale gang voorzien van diverse kastruimtes en met toegang tot de vertrekken, twee slaapkamers, een doorzonwoonkamer met toegang tot zowel het balkon alsmede het terras, half open keuken voorzien van keukenblok met diverse inbouwapparatuur, badkamer met zitbad, toilet en wastafel, ruime berging in de onderbouw.

Bijzonderheden

Oppervlakten
De oppervlakte van het appartement is 72 m2.
De oppervlakte van het balkon en het terras tezamen is 28 m2.

Verwarming / warmwater
Er is geen verwarming aanwezig en het warm water wordt geregeld d.m.v. een geiser.

Bouwjaar
Het bouwjaar van het pand is omstreeks 1958.

Eigen grond/erfpacht
De erfpacht canon loopt van t/m 15-11-2031, de Algemene Voorwaarden van de Gemeente Amsterdam van 1955 zijn van toepassing. De vaste canon bedraagt € 98,47 per jaar.
Recent is de akte overstap eeuwigdurende erfpacht geëffectueerd waarbij de canon na 15-11-2031 reeds is vastgesteld op € 117,37 (+ jaarlijkse inflatiecorrectie).

Vereniging van Eigenaren
De VvE Johan Huizingalaan 250-344 (26 bedrijfsruimtes en 52 woningen) wordt beheerd door VT2000.
De servicekosten bedragen thans € 115,- per maand

Er wordt een ouderdomsclausule en een asbestclausule in de koopakte opgenomen daar het een ouder pand betreft.
Tevens wordt er een niet zelfbewoningsclausule in de koopakte opgenomen.

Oplevering
Oplevering in overleg; doch kan spoedig

Deze informatie is door ons kantoor met de meeste zorg samengesteld aan de hand van de door de verkoper aan ons ter hand gestelde gegevens en tekeningen. Derhalve kunnen wij geen garanties verstrekken, noch kunnen wij op enigerlei wijze eventuele aansprakelijkheid voor deze gegevens aanvaarden.

De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de gebruiksoppervlakte.
De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoer en van de meting of beperkingen bij het uitvoer en van de meting.

____________________________________________________________________________________________
***English text***

3-room fixer-upper house of 72 square meters with a spacious terrace of 26 m² situated on the west, as well as a balcony of 2 m² located on the east.

Surroundings:
For daily groceries, numerous shops, and dining options, you can visit Johan Huizingalaan or the pleasant Sierplein shopping center. The property is also conveniently located in relation to public transportation, Lelylaan station, and highways (A-10).

Layout:
Central hallway with various storage spaces and access to the rooms, two bedrooms, a living room with a through layout and access to both the balcony and the terrace, a semi-open kitchen equipped with a kitchen unit and various built-in appliances, a bathroom with a sit-in bath, toilet, and washbasin, and a spacious storage room in the basement.

Particulars:
Surfaces:
The surface area of the apartment is 72 m2.
The combined surface area of the balcony and terrace is 28 m2.

Heating/hot water:
There is no heating available, and hot water is regulated by a geyser.

Year of construction:
The building was constructed around 1958.

Ownership/leasehold:
The leasehold runs until 15-11-2031. The General Terms and Conditions of the Municipality of Amsterdam from 1955 are applicable. The fixed canon amounts to € 98.47 per year.
Recently, the perpetual leasehold transfer deed has been executed, with the canon already set at € 117.37 (+ annual inflation correction) after 15-11-2031.

Homeowners' Association:
The HOA Johan Huizingalaan 250-344 (26 commercial spaces and 52 residential units) is managed by VT2000.
The current service costs amount to € 115 per month.

An old-age clause and an asbestos clause will be included in the purchase agreement due to the property's age.
Additionally, a non-self-occupancy clause will be included in the purchase agreement.

Delivery:
Delivery by mutual agreement; but can be arranged quickly.

This information has been compiled by our office with the utmost care based on the data and drawings provided to us by the seller. Therefore, we cannot provide any guarantees, nor can we accept any liability for this information in any way."

The Measurement Instruction is based on the NEN2580. The Measurement Instruction is intended to apply a more standardized way of measuring to provide an indication of the usable surface area. The Measurement Instruction does not fully eliminate differences in measurement outcomes due to, for example, differences in interpretation, rounding, or limitations in the execution of the measurement.

Lees verder

Kenmerken

Algemeen
Straat en huisnummer
Johan Huizingalaan 276
Plaats
Amsterdam
Postcode
1065 JM
Status
Verkocht
Kenmerken
Inhoud
239 m³
Bouwjaar
1958
Aantal kamers
3
Aantal slaapkamers
2
Prijs en aanvaarding
Koopprijs
€ 375.000,- kosten koper
Aanvaarding
In overleg
Afmetingen
Woonoppervlakte
72 m²
Verwarming en isolatie
Type dak
Plat dak
Zie jij jezelf hier al wonen?
plan een bezichtiging
map-marker