Verkocht
Amsterdam – Jan den Haenstraat 8E (HS)
Verkocht
Amsterdam – Hendrik de Bruynstraat 2III
Verkocht
Amsterdam – Willem de Zwijgerlaan 233C(3e)
Verkocht
Amsterdam – Burgemeester Hogguerstraat 1111
Verkocht
Amsterdam – Doggersbankstraat 19II
Verkocht
Amsterdam – Willem de Zwijgerlaan 259C(2e)
Verkocht
Amsterdam – Rombout Hogerbeetsstraat 38III
Verkocht
Amsterdam – Liendenhof 251
Verkocht
Amsterdam – Gerard Schaepstraat 14I